نامه ,خواهم خواندآنچنان منتظرم...

آنچنان منتظر نامه ای از سوی توام

که اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد ، دشمن جان باشد

قدمش میبوسم!

تا که دلباخته ی بره شود... بهترین عاشق این دره شود!

و اگر در نامه ننویسی چیزی ... همه احساس تو را ،

در همان صفحه بی حرف و کلام ،

مو به مو خواهم خواند ؛

به رهت خواهد ماند ؛

نامه ات خواهم خواند ...

بهر من نامه بده...

منبع اصلی مطلب : نوشته های ذهن آشفته من
برچسب ها : نامه ,خواهم خواند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بهر من نامه بده